MaFreDu -- Opleiding in ICT

MaFreDu

Welkom op het online leerplatform van MaFreDu

Op deze site kan je educatieve items vinden die je helpen bij je studie

Wij begeleiden bij het bekomen van volgende competenties

Je kan ook cursussen bij ons kopen

Wij analyseren en ontwikkelen ook webapplicaties op maatWat?

Opleiding in ICT en bijles Wiskunde

Waar?

Bij jou thuis of in ons kantoor

Hoe?

MaFreDu staat voor MAkkelijk FREquent, DUidelijk